close
چت روم
هرگونه اقدام تفرقه انگیز میان ارتش و سپاه محکوم به شکست است